*FILET MIGNON (USDA Choice 5oz.) AND U-10 SCALLOPS....58